#58 Fanecas con judías

pouting fish & stew green beans
De la Ría de Arousa, pescadas a mano con liña